ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال مارکتینگ

مفاهیم استارتاپ ها و کارآفرینی مشابه هستند. با این حال ، کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اطلاق می شود ، در حالی که استارتاپ ها به مشاغل جدیدی که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، کارمند داشته باشند و قصد رشد بزرگ دارند.
دیجیتال مارکتینگ وبیندوز - وبیندوز | Webindows
دیجیتال مارکتینگ وبیندوز - وبیندوز | Webindows

تایید شده توسط بهترین ها در دنیا