بیوگرافی:

طراح و امنیت وب سایت، تولید محتوا و استخراج استراتژی مدیریت سوشال مدیا و تولید محتوا

اطلاعات شخصی:
من علی کلانتری هستم و 8 سال در زمینه طراحی و امنیت وب سایت فعالیت کرده ام و بعلاوه در حال حاضر مدیریت و استخراج استراتژی سوشال مدیا ها و و ب سایت ها را انجام می دهم.